Ročník 2021

Historicky první ročník festivalu Příští stanice svět proběhl postupně v pěti městech po celé České republice ve dnech 14. – 18. 9. 2021. Festival představil možnosti mezinárodních programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity v rámci jejich nového sedmiletého programového období.  

Náš festivalový vlak vyrazil nejprve z Prahy, pak navštívil Plzeň, Liberec, Olomouc a svoji pouť zakončil v Brně. V každém městě jsme ve dvou speciálně upravených vagónech pořádali sérii přednášek, besed a workshopů s odborníky, realizátory mezinárodních projektů a absolventy programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. S návštěvníky tak sdíleli osobní zkušenosti se studiem, stážemi a dobrovolnictvím v zahraničí. Třetí a zároveň hlavní stage se nacházela v blízkosti vlaku, kde probíhaly moderované diskuze se slavnými osobnostmi o jejich zkušenosti se zahraničním studiem, vystoupení slam poetristů nebo bubenická show. Každý večer pak vystoupila dvě známá hudební jména.  

Mezi známými osobnostmi to byla například spisovatelka a koreanistka Nina Špitálníková, zpěvák Thom Artway nebo herečka Barbora Goldmannová. Z hudebních interpretů pak Bert&Friends, Ben Cristovao nebo Barbora Poláková. Celým festivalem návštěvníky provázelo moderátorské duo Johan Mádr a Ondřej Havel. 

Jak to na akci vypadalo? Podívejte se na video sestřih ze všech pěti měst nebo navštivte fotogalerii.  

Video

Fotogalerie

Spojte se s námi
info@dzs.cz
+420 221 850 100

    

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

loga
X